Kompletní montáž ohřevů výhybek - nádraží Plzeň-pražské zhlaví.

V Plzni na hlavním nádraží jsme zrealizovali kompletní montáž ohřevů výhybek. Konkrétně na uzlu Plzeň - pražské zhlaví. 

 Zhlaví uzel Plzeň , přestavba pražského zhlaví 1Zhlaví uzel Plzeň , přestavba pražského zhlaví 2

Elektrický ohřev zajišťuje funkčnost výhybek v zimních měsících, kdy by mohl plynulou dopravu komplikovat mráz a sníh. 

Zhlaví je část dopravny s kolejovým rozvětvením, ve které se traťová kolej rozvětvuje do dalších dopravních  kolejí. Odbočky mají zpravidla jen jedno zhlaví, menší železniční stanice dvě, větší stanice s více obvody mají více zhlaví.

Obvod zhlaví začíná první krajní výhybkou a končí buď poslední výhybkou  zhlaví, nebo posledním námezníkem téhož zhlaví. Prostoru mezi vjezdovým návěstidlem a první výhybkou (začátkem zhlaví) se říká záhlaví.