POZEMNÍ STAVBY

Pozemní stavby definujeme jako stavby domů, budov, hal a objektů, jejichž větší část je umístěna na zemském povrchu.

Pozemní stavby Elrail

Naše firma Elrail Vám dokáže na vysoké úrovni zajistit tyto práce : 

  • Nové fasády : v současné době děláme fasádu na mateřské školce v Příchovicích. Více informací najdete v referencích.

 Fasáda - mateřská škola Příchovice

  • Kompletní dodávky ZTI, tedy zdravotechniky. Jedná se především o montáž rozvodů vody a kanalizace, instalaci zařizivacích předmětů (WC, umyvala, vany sprchy....), dešťové vnitřní svody, rozvody požární vody, vnitřní plynové rozvody a opravy a rekonstrukce související s touto oblastí. 
  • Elektromontáže Elektromontážní práce pro byty, rodinné domy, nebytové i průmyslové objekty v komplexním rozsahu.
  • Zemní práce inženýských sítí provádíme především na stavbách železniční dopravní cesty ale i pro občanskou a průmyslovou dopravu. 
  • Rekonstrukce bytů a dílčích prostor pozemních staveb.

zemní práce Zdravotechnika Zdravotechnika občanská výstava

Základním cílem veškeré činnosti v oblasti navrhování a realizace staveb pozemního stavitelství musí být vytvoření kvalitního prostředí pro účel, pro který je daný objekt navrhován, přičemž kvalita by měla být zajištěna po dobu celé předpokládané životnosti objektu. Znamená to vytvoření provozně promyšlené a estetické architektonické formy objektu, která bude splňovat veškeré požadavky na vnitřní prostředí a urbanistické a ekologické požadavky vzhledem k okolí objektu. Aby bylo možné dosáhnout uvedeného cíle, je třeba splnit řadu požadavků a skloubit je v konstrukčním řešení tak, aby byly všechny složky harmonicky vyváženy. K tomu je zapotřebí navrhnout konstrukci po technické stránce splňující konstrukčně statické požadavky, stavebně fyzikální požadavky, požadavky architektonické, ekologické požadavky, požadavky protipožární ochrany, ...

Nové fasády

Kompletní dodávky ZTI

Elektromontáže 

Zemní práce inženýrských sítí

Rekonstrukce bytů